CENNIK

Przyjdź i spróbuj swoich sił na PIERWSZYCH  DARMOWYCH zajęciach – dotyczy to wszystkich grup otwartych prowadzonych w Wolf Dance Studio

DANE DO PRZELEWU :

Wolf Dance Sp z o.o.
Szczutki 34
86-014 Sicienko
bank: mBank
nr konta: 24114020040000300282782285

Preferujemy płatności na miejscu kartą płatniczą za pomocą terminalu płatniczego lub przelewem, istnieje również możliwość dokonania opłaty gotówką

➡️ WPISOWE:
bezzwrotna, jednorazowa opłata obowiązująca nowych tancerzy: 35 PLN
➡️KARTY TANCERZA:
→ nowy tancerz otrzymuje indywidualną kartę tancerza po dokonaniu pierwszej opłaty za zajęcia i po opłacie wpisowego
→ każdy tancerz ma obowiązek okazania w recepcji karty tancerza bezpośrednio po wejściu do lokalu, przed wejściem do szatni, w celu weryfikacji aktywności karnetu oraz prawidłowego zaznaczenia obecności na zajęciach
→ kluczyki do szafek wydawane są w zamian za okazaną kartę tancerza
→ w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy ponownie opłacić wpisowe: 35 PLN

FAKTURY:
→ prosimy o podanie nr NIP przed dokonaniem płatności kartą lub w tytule przelewu
→ niepodanie NIP-u przed transakcją/w tytule przelewu spowoduje brak możliwości wystawienia faktury
→ faktury za wejścia na zajęcia rekreacyjne (imienne lub z NIP-em klienta) wystawiamy na życzenie klienta (maksymalnie 3 miesiące wstecz)
→ faktury wystawiamy na dane osoby dokonującej opłaty

Wszystkie pytania dotyczące płatności, faktur itp. prosimy kierować do recepcji Studia:
mail: info@u2e.pl
tel. +48 607–601-460

!!! RECEPCJA STUDIA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 15:00-22:00 !!!

WAŻNE INFORMACJE :
➡️ Wykupiony PAKIET jest opłatą za zajęcia grupowe i dotyczy 8 zajęć w miesiącu w okresie danego miesiąca ( nie jest to miesiąc kalendarzowy)
➡️Kwota pakietu  jest stała dla stałych klientów i musi być uregulowana w całości PRZED pierwszymi zajęciami każdego okresu rozliczeniowego
➡️ Nowych członków obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 20 PLN, którą należy uregulować razem z pierwszą opłatą za zajęcia.
➡️Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w sytuacji,  gdy nie zostały wykorzystane żadne z zajęć w danym  cyklu rozliczeniowym. NIE DOTYCZY TO GRUP TURNIEJOWYCH!
➡️Nieobecność tancerza na zajęciach nie wpływa na pomniejszenie opłaty za cykl zajęć.

POBIERZ CENNIK 2022/2023
POBIERZ REGULAMIN 2022/2023

CENNIK

Przyjdź i spróbuj swoich sił na PIERWSZYCH  DARMOWYCH zajęciach – dotyczy to wszystkich grup otwartych prowadzonych w U2E

DANE DO PRZELEWU :

UP2EXCELLENCE STUDIO JOLANTA KAŹMIERCZAK
Chołoniewskiego 34/2/34
85-127 Bydgoszcz
bank: mBank
nr konta: 09 1140 2004 0000 3302 7657 3050

➡️ Tytuł przelewu: imię i nazwisko tancerza oraz nazwa pakietu ( nazwa pakietu znajduje się w cenniku przy każdej grupie )
➡️ Kwota przelewu musi być zgodna z nazwą wykupionego pakietu zajęć.
➡️ Potwierdzenie przelewu należy okazać w formie papierowej w recepcji U2E
➡️ Nowi członkowie U2E razem z pierwszym przelewem za zajęcia są zobowiązani opłacić jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 20 PLN. (Każdy nowy tancerz otrzymuje Kartę Klienta wraz z etui i smyczą. Karta wydawana jest konkretnej osobie i nie może być udostępniana innym.)

Wszystkie pytania dotyczące płatności, faktur itp. prosimy kierować do recepcji U2E:
U2E – mail: info@u2e.pl / marketing@u2e.pl
tel. +48 607–601-460

!!! RECEPCJA STUDIA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 15:00-22:00 !!!

WAŻNE INFORMACJE :
➡️ Wykupiony PAKIET jest opłatą za zajęcia grupowe i dotyczy 8 zajęć w miesiącu w okresie danego miesiąca ( nie jest to miesiąc kalendarzowy)
➡️Kwota pakietu  jest stała dla stałych klientów i musi być uregulowana w całości PRZED pierwszymi zajęciami każdego okresu rozliczeniowego
➡️ Nowych członków obowiązuje bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 20 PLN, którą należy uregulować razem z pierwszą opłatą za zajęcia.
➡️Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w sytuacji,  gdy nie zostały wykorzystane żadne z zajęć w danym  cyklu rozliczeniowym. NIE DOTYCZY TO GRUP TURNIEJOWYCH!
➡️Nieobecność tancerza na zajęciach nie wpływa na pomniejszenie opłaty za cykl zajęć.

Zasady „ZAMRAŻANIA” karty tancerza: 
1. Zamrożenia Karty Tancerza można dokonać, gdy nieobecność dotyczy:
-minimum 14 następujących po sobie dni (2 tygodnie)

2. Przysługuje wyłącznie w przypadku nieprzerwanej, co najmniej dwutygodniowej nieobecności na Zajęciach spowodowanej chorobą Uczestnika lub inną usprawiedliwioną przyczyną niezależną od Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy potwierdzający przyczynę nieobecności.

3. Zamrożeniu mogą ulec tylko zajęcia OPŁACONE. Nie zamrażamy okresu zajęć, za które nie jest uregulowana opłata. Gdy na karcie tancerza zostało mniej dni niż wymagane do zamrożenia minimum (14 dni) zajęcia te przepadają, chyba, że zostaną opłacone z góry za następny okres. Opcja ta da możliwość uzyskania wymaganej do zamrożenia minimalnej liczby dni, jakie powinny być wtedy na Karcie Tancerza.
2. Prośba o zamrożenie karnetu musi obowiązkowo zostać zgłoszona droga mailową (nie zamrażamy kart telefonicznie ani słownie): na adres marketing@u2e.pl

 

Facebook
YouTube
Instagram