Drzwi Otwarte

Cały tydzień w naszej szkole tańca trwa OPEN WEEKS, więc wbijajcie do nas na wspólne tańce!